Network (GH/s)
Difficulty
Coin Supply (XDNA)
Market Cap
Viewing TXID: 6067829be5589222f71edd75924d47f5ad1af416b7406472094f8ae2ffbd588b
XDNA TXid: 6067829be5589222f71edd75924d47f5ad1af416b7406472094f8ae2ffbd588b
ConfirmationsTimestamp
96145816th Feb 2019 18:41:56
Input Addresses
AddressAmount (XDNA)
XLqXw8toy7iJ2TgumGbpZNBvxQK7n1UwgW81.54022902
81.54022902 XDNA
Recipients
AddressAmount (XDNA)
XJFsXm5TTHKj3q7PvcshhqMAxX3zV5ipHG 17.95878353
17.95878353 XDNA
XJFsXm5TTHKj3q7PvcshhqMAxX3zV5ipHG 17.95878353
17.95878353 XDNA
XP3urzxXZorxDdUN6V574RWiXyDmCTXydk 8.16400154
8.16400154 XDNA
XP3urzxXZorxDdUN6V574RWiXyDmCTXydk 8.16400154
8.16400154 XDNA
XLDC5MpfLyv76F5VuTC1hwadu1RXvV3q8j 4.86685622
4.86685622 XDNA
XLDC5MpfLyv76F5VuTC1hwadu1RXvV3q8j 4.86685622
4.86685622 XDNA
XNtY9Gc9pLmEL9j5SqzCxBBLsVRm7UfUM3 4.23584626
4.23584626 XDNA
XNtY9Gc9pLmEL9j5SqzCxBBLsVRm7UfUM3 4.23584626
4.23584626 XDNA
XMxBV2AreccdjWQVNht8sLpmDZhLXLKxYo 3.83923515
3.83923515 XDNA
XMxBV2AreccdjWQVNht8sLpmDZhLXLKxYo 3.83923515
3.83923515 XDNA
XVWBtNBcrDQLA28ncZw72DYmiHAD8LVZVp 3.73488029
3.73488029 XDNA
XVWBtNBcrDQLA28ncZw72DYmiHAD8LVZVp 3.73488029
3.73488029 XDNA
XUS8njrSvSXUY6MhZQSAfJcktcHooiU9DQ 3.53143821
3.53143821 XDNA
XUS8njrSvSXUY6MhZQSAfJcktcHooiU9DQ 3.53143821
3.53143821 XDNA
XEfrvj4ZVTzBHqZ6gZiYHcsc1bdnHckhfY 3.4480908
3.4480908 XDNA
XEfrvj4ZVTzBHqZ6gZiYHcsc1bdnHckhfY 3.4480908
3.4480908 XDNA
XVrcgQTgztgAKyNsTt5AYLJGHPC7vXe9Df 2.90119674
2.90119674 XDNA
XVrcgQTgztgAKyNsTt5AYLJGHPC7vXe9Df 2.90119674
2.90119674 XDNA
XXzFJi2FNUVJ3NAnzPtK7krRLyiEk12vkx 2.81442158
2.81442158 XDNA
XXzFJi2FNUVJ3NAnzPtK7krRLyiEk12vkx 2.81442158
2.81442158 XDNA
XZA4DTk38KZQYTLs8R8SLE13Rv4Cqhekfe 2.47742061
2.47742061 XDNA
XZA4DTk38KZQYTLs8R8SLE13Rv4Cqhekfe 2.47742061
2.47742061 XDNA
XMezdgL17bM8XEF6BxD9CyH5sD1QzAzz9d 2.44300863
2.44300863 XDNA
XMezdgL17bM8XEF6BxD9CyH5sD1QzAzz9d 2.44300863
2.44300863 XDNA
XV1NtxbYoMWtqamhexn3prqCaoqctJfd14 2.24051928
2.24051928 XDNA
XV1NtxbYoMWtqamhexn3prqCaoqctJfd14 2.24051928
2.24051928 XDNA
XR3WxBHvqcoUU6yoQtpMCU6v8zkn6hPYFS 2.19604125
2.19604125 XDNA
XR3WxBHvqcoUU6yoQtpMCU6v8zkn6hPYFS 2.19604125
2.19604125 XDNA
XEH4GCpgGctpVodXhy4fQzXwdaeQPn4v68 1.80176977
1.80176977 XDNA
XEH4GCpgGctpVodXhy4fQzXwdaeQPn4v68 1.80176977
1.80176977 XDNA
XLtEsHeKXTiy3nRLNmGSGXgxFxmt3B3b4x 1.77359825
1.77359825 XDNA
XLtEsHeKXTiy3nRLNmGSGXgxFxmt3B3b4x 1.77359825
1.77359825 XDNA
XRqKXByr9PJDXMXXXU56D1EzTDWkEdC9VJ 1.42543895
1.42543895 XDNA
XRqKXByr9PJDXMXXXU56D1EzTDWkEdC9VJ 1.42543895
1.42543895 XDNA
XGZ46ek87jjiJhV79SF4J22aPmqA5peJW6 1.2955228
1.2955228 XDNA
XGZ46ek87jjiJhV79SF4J22aPmqA5peJW6 1.2955228
1.2955228 XDNA
XLeNZZvqS5bqFJyyJFsnbGrTFz32mky5G1 1.40351126
1.40351126 XDNA
XLeNZZvqS5bqFJyyJFsnbGrTFz32mky5G1 1.40351126
1.40351126 XDNA
XBb3EwmmVhZSVQh8skNMZuB2jHdxargaox 1.2188829
1.2188829 XDNA
XBb3EwmmVhZSVQh8skNMZuB2jHdxargaox 1.2188829
1.2188829 XDNA
XLekzcqKTFrMWAhq6LFGyzTj4eZH8KNsK8 0.89166689
0.89166689 XDNA
XLekzcqKTFrMWAhq6LFGyzTj4eZH8KNsK8 0.89166689
0.89166689 XDNA
XY7wQ8HRfxBuQ87S4CDkM3N5KCcmCbGav3 0.88407776
0.88407776 XDNA
XY7wQ8HRfxBuQ87S4CDkM3N5KCcmCbGav3 0.88407776
0.88407776 XDNA
XTUYga7LdHGURLyB2NK9QhHEBJz9iSdUUf 0.8778176
0.8778176 XDNA
XTUYga7LdHGURLyB2NK9QhHEBJz9iSdUUf 0.8778176
0.8778176 XDNA
XTZk9DzNy8NTh2KbEzPCYSGvtG5jbs58VN 0.85614514
0.85614514 XDNA
XTZk9DzNy8NTh2KbEzPCYSGvtG5jbs58VN 0.85614514
0.85614514 XDNA
XRNRwYfbVSbCbfcNGdN3wfDaeB1BRtsJjd 0.3990504
0.3990504 XDNA
XRNRwYfbVSbCbfcNGdN3wfDaeB1BRtsJjd 0.3990504
0.3990504 XDNA
XG4BVwNcL3UYTVKZ8Z5XTaK7g3nzUacbMz 0.35807975
0.35807975 XDNA
XG4BVwNcL3UYTVKZ8Z5XTaK7g3nzUacbMz 0.35807975
0.35807975 XDNA
XDEoe4Wyt1fuQGShEYmQuJ6chnr7fN6Lne 0.33284641
0.33284641 XDNA
XDEoe4Wyt1fuQGShEYmQuJ6chnr7fN6Lne 0.33284641
0.33284641 XDNA
XF7x38KVKShi3iWzfUUAKsrh37apWbbYxq 0.32067129
0.32067129 XDNA
XF7x38KVKShi3iWzfUUAKsrh37apWbbYxq 0.32067129
0.32067129 XDNA
XXqYL2CqaxWNtNRbeye7DPpWpp9nwJabzN 0.2129329
0.2129329 XDNA
XXqYL2CqaxWNtNRbeye7DPpWpp9nwJabzN 0.2129329
0.2129329 XDNA
XUCbyp2RH9SS6vCK6D9tcFWi7MWBAUoWzb 2.629314
2.629314 XDNA
XUCbyp2RH9SS6vCK6D9tcFWi7MWBAUoWzb 2.629314
2.629314 XDNA